Pahayag ng Salinlahi Kaugnay ng planong payagan nang lumabas ang mga bata edad 10 taong gulang pataas

Kailangan na pag-isipang mabuti ng pamahalaan ang panukala ng Department of Trade and Industry (DTI) na payagan nang lumabas ang mga batang edad 10 taong gulang pataas bilang bahagi ng unti-unting pagluluwag ng restriksyon sa ipinatutupad na quarantine measures sa bansa.

Alam naman natin na ang mga bata ay bulnerable rin sa pagkakasakit ng COVID-19. Sa katunayan, may mga pag-aaral na nagpapakita na mabilis makahawa at kumalat kahit pa sa hanay ng mga bata ang bagong strain ng COVID-19 (SARS-COV-2 UK variant B117) na nakapasok na sa bansa kamakailan. Kailangan pag-aralan kung maayos bang maipapatupad ang minimum public health standards at kung handa ba ang ating health care system kung sakaling man na muling lumobo ang mga kaso ng COVID-19 na sa kasalukuyan ay pumapatak sa halos dalawang libong bawat araw.
Pinapangambahan natin na maaaring magresulta ang panukala sa paparaming kaso ng COVID-19 sa Pilipinas lalo na kung hindi ito mapaghahandaan nang maayos.

Sa gitna ng pandemya, ang anumang hakbang ng pamahalaan ay dapat nakabatay sa masusing pag-aaral o opinyon ng mga eksperto sa kalusugan na siyang nasa unahan ng laban sa pagsugpo sa nakamamatay na sakit.

2021 0116 PR SLH kaugnay ng panukalang payagan ang mga bata

Bilang tagapagtaguyod ng karapatan ng mga batang Pilipino, lubos naming nauunawaan ang matinding epekto sa mga bata ng pandemya at ng ipinatutupad na quarantine measures. Kaya naman, iginigiit natin sa pamahalaan na bigyang pansin ang kasalukuyang kalagayan ng mga bata. Dapat may malinaw na programa at serbisyo ang pamahalaan sa mga bata para sa kanilang edukasyon, nutrisyon, proteksyon laban sa iba’t ibang porma ng pang-aabuso, interbensyon para sa kalusugang mental at iba pa.
Nasa balikat ng pamahalaan ang pangunahing responsibilidad na itaguyod ang karapatan at kagalingan ng mga batang Pilipino. Kaya, nananatili ang hamon sa pamahalaan na seryosong lutasin ang pandemya at ang mga sosyo-ekonomikong problema na kinakaharap ng mamamayan. ###