Pahayag ng Salinlahi sa ika-4 na taong pagkakakulong ni
Senator Leila de Lima

Nakikiisa ang Salinlahi Alliance for Children’s Concerns kasama ng iba’t ibang organisasyon at indibidwal sa loob at labas ng bansa sa panawagan na kagyat na palayain si Senador Leila M. de Lima, na sa ngayon ay nasa ika-apat na taon ng di-makatarungang pagkakakulong.

Ang pagkakapiit ni Senador Leila de Lima ay nagpapakita lamang ng napakatingkad na inhustisya sa bansa at nang tumitinding pag-atake sa karapatang pantao ng mamamayan sa ilalim ng rehimeng Duterte.

Kung ang masahol na inhustisyang ito ay nagagawa ng rehimen sa isang senador, lalong hindi ito magdadalawang isip na supilin ang karapatan ng karaniwang mamamayan. Sa loob ng mga nakalipas na taon ay nasaksihan natin ang malawakang pamamaslang sa hanay ng mahihirap, pambobomba ng komunidad ng mga katutubo at Moro, pag-atake sa mga paaralang Lumad, ilegal na pag-aresto, detensyon, pagsasampa ng gawa-gawang kaso at iba pang porma ng mga paglabag. Sa malala, maging ang mga bata ay hindi ligtas sa ganitong karumal-dumal na krimen ng estado.

Ang  pagkulong kay Sen. de Lima at sa iba pang mga bilanggong pulitikal ay isang desperadong hakbang ng rehimeng Duterte upang pigilan ang lumalakas na paglaban at pagtutol ng mamamayan sa mga anti-mahirap at anti-mamamayang programa nito. Imbes na resolbahin ng pamahalaan ang lumalalim na problema sa kahirapan, kagutuman, kawalan ng trabaho at tumataas na presyo ng mga bilihin sa gitna ng krisis pangkalusugan at pang-ekonomiya, mas abala ito sa pagpapatindi ng pampulitikang panunupil sa oposisyon at sa mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao.

Saludo ang Salinlahi sa hindi matatawarang dedikasyon ni Sen. de Lima sa paglilingkod sa mamamayang Pilipino sa kabila ng hirap na kanyang nararanasan sa loob ng piitan. Sa yugtong ito na nasasaksihan natin ang isang madilim na bahagi ng ating kasaysayan, kahanga-hanga ang ipinapakitang katapangan ni Sen. de Lima sa paglalantad ng sumasahol na kalagayan ng karapatang pantao sa bansa at ng kawalang pananagutan.

Isa si Sen. de Lima sa mga kakampi at maaasahang tagapagtanggol ng karapatan ng mga bata sa pamamagitan ng pagsusulong niya ng mga panukala batas at resolusyon na naglalayong itaguyod ang kanilang kapakanan.

Kaya naman, marapat lamang na palayanin si Sen. de Lima at panagutin ang mga nasa likod ng kanyang hindi makatarungang pagkakabilanggo. Kasabay nito, nananawagan ang Salinlahi sa mamamayang Pilipino na palakasin ang kampanya laban sa paglabag sa karapatan ng mga bata at mamamayan at sa pampulitikang panunupil.

Palayain si Senador Leila de Lima!

Palayain ang lahat ng bilanggong pulitikal!